Lonżowanie konia

Lonżowanie konia jest rodzajem treningu uzupełniającego. Służy jego wyciszeniu i ćwiczeniu posłuszeństwa. Dodatkowo pozytywnie wpływa na pracę nad regularnym wykrokiem oraz sprzyja efektywniejszej pracy mięśni. Lonżowanie konia polega na prowadzeniu go na długiej taśmie po okrągłym lub kwadratowym placu. Należy zwrócić uwagę na płynność wykonywanych przez zwierzę ruchów. Pomoc w lonży stanowi długi bat. Ważne, aby pamiętać, że bat ma jedynie sygnalizować zwierzęciu jakie błędy popełnia. Pełni rolę dyscyplinującą.